MEB alo 147 şikayet hatti hakkinda


Öğretmen ve öğrencilerin şikayet amaçlı kullanabileckleri alo 147 telefon hattı 1 Mart 2012 itibariyle yürürlüğe girecek. Bu karar 6 Ocak 2012 tarihinde yayınlanan bir genelgeyle duyurulmuştu. Doğal olarak "ispiyonculuğu teşvik" gibi görünen böyle bir uygulamaya kimi sendikalar karşı çıktı ve MEB'e itiraz yazıları gönderdiler. İtirazın temel noktası öğretmenlerin böyle bir uygulamadan mağdur olabilecekleri tezine dayanıyordu. MEB bu itiraza şöyle bir karşılık vermiş. Okuyalım:
Bakanlığın 16.02.2012 tarih ve 180 sayılı cevabi yazısında, 2012/02 sayılı Genelge gereği öğretmenlerimizin performanslarının değerlendirilmesinin söz konusu olmadığı, Genelge’de; “…iletişim merkezinden gelecek taleplerin hızlı ve doğru bir şekilde cevaplandırma ve sonuçlandırma süreleri birimler bazında izlenecek, performans sonuçlarına göre personel ve amirleri, 657 sayılı Kanun’un 122. maddesine göre Bakanlığımızca değerlendirilecektir.” hükmünde kastedilen personelin öğretmenlerimiz olmadığı, Sendikamızca iletilen kaygı ve olumsuzlukların gerçekleşmemesi için gerekli tedbirlerin alındığı, iletişim merkezinin asıl amacının vatandaş odaklı yönetimin kurulması olduğu, iletişim merkeziyle sunulan hizmetler için alternatif bir kanal oluşturulacağı, bilgilendirme, işlemleri yürütme, süreç sorgulama, işlem sonuçlarını bildirme ve kullanıcı desteği gibi hizmetlerin sunulacağı bildirilmiştir
.
22 Şubat 2012 Çarşamba

Hiç yorum yok: