Termal otellerde, kaplıcalarda ücretsiz tedavi


Kaplıcalar, termal oteller, ılıcalar, sadece parası olanların faydalanabileceği ve sağlık bulacağı mekanlar olmadığınını kaç kişi biliyor? Diyelimki hastalandınız ve doktora gittiniz. Doktor kaplıca tedavisinin sizin için en iyi çözüm olduğunu söyledi. Kaplıcalara gidecek veya konaklayacak paranız yok. Ne yapacaksınız? Tabi ki devletin SGK'lılara sunduğu bedava kaplıca imkanından yararlanacaksınız.

Bedava kaplıca imkanından nasıl faydalanabilirim?

Öncelikle sağlık kurulu raporu almalısınız. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimin de yer aldığı sağlık kurulunun vereceği rapor bu iş için ilk şart. Tek bir doktorun raporu yeterli deği. Sağlık kurulu raporları ilgili daldan en az 3 uzman hekimin katılımıyla düzenleniyor. Üç uzman hekim yoksa ilgili alanda, başhekimin belirleyeceği en yakın daldan üç hekemin oluşturduğu kurul düzenliyor raporu. Sağlık kurulu raporlarında başhekimlik mührü (özel sağlık kurum ve kuruluşlarında mesul müdür kaşesi) ve ıslak imza onayının bulunması zorunlu. Yine sağlık kurulu raporlarında tanı, önerilen tedavi, seans ve gün sayısı bilgilerinin yer alması zorunludur.

Hangi kaplıcalara tedavi amaçlı müracat yapabilirim?

Kaplıcada tedavi amaçlı alacağınız hizmetin bedelini SGK ödüyor ama her kaplıcanın değil. SGK sadece Sağlık Bakanlığı'nca İşletme İzni Verilen Kaplıca Tesis'lerdeki tedavinin parasını ödüyor. Buna dikkat edin. Bu kaplıcaların listesi Sağlık Bakanlığının sitesinde mevcut.

Kaplıca tedavi masrafı nasıl ödeniyor?

SGK paranızı tedaviden sonra ödüyor. Önce elinizdeki sağlık raporuyla Sağlık Bakanlığının İşletme izni verdiği kaplıcaya gidiyorsunuz. Tedavi oluyorsunuz ve dönüşte fatura ve rapor ile SGK'ya başvuruyorsunuz. İncelemeden sonra ödemeniz yapılıyor.
Bu konuyla ilgili Kaplıcalar yönetmeliğinde şöyle diyor:
11. Kaplıca tedavileri

(1) Kaplıca tedavileri için, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin de yer aldığı sağlık kurulu raporu düzenlenecektir. Sağlık kurulu raporunda tanı, önerilen tedavi, seans ve gün sayısı bilgilerinin yer alması zorunludur.

(2) Kurumla sözleşmesi bulunan sağlık kurumları tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu ile kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığınca İşletme İzni Verilen Kaplıca Tesislerine müracaat edebilirler.

(3) Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilmeyen kaplıcalarda tedavi görenlerin, kaplıca tedavilerine ait bedeller Kurumca karşılanmaz.

(4) Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen kaplıca tesislerinde kaplıca tedavilerine ait giderler, hasta tarafından karşılanacak olup tedaviye ilişkin fatura ve sağlık kurulu raporuna dayanılarak her bir gün için bir adet olmak üzere, SUT eki EK–8 Listesinde 702.020 kodu ile yer alan “banyo-kaplıca” bedeli hastaya ödenecek olup, SUT’ta yer alan diğer işlemler faturalandırılsa dahi bedelleri ödenmez
4 Şubat 2010 Perşembe

Hiç yorum yok: