Kadın işçilerin doğum izni


Sgk'ya bağlı olarak çalışmakta olan kadınların doğum iznini düzenleyen 4857 nolu İş Kanunu'nun 74. maddesi şöyle der:
MADDE 74. - Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.

Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir.

Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.

Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz.

İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.
Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam birbuçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kulllanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.


Bu konuda sıkça sorulan bazı sorular ve cevapları sizinle paylaşmak istiyoruz:

Doğum izni sonrası 6 aylık ücretsiz izin kullanımı yıllık izni etkiler mi?


Hayır. Kanun maddesi gayet açık. 6 aylık ücretsiz izin hesabında, yıllık ücretli izin hesaba katılmaz. Ayrıca doğum sonrası istenmesi halinde 6 aylık ücretsiz izin verilmek zorundadır.

Doğum öncesi periyodik muayene için ücretli izin var mı?


Hamile işçiler rutin kontroller için işyerinden ücretli izin alabilirler. İş Kanunu'nda bu durum hükme bağlanmıştır.

Doğum sonrası süt izni ne kadar?


Doğumdan sonra, çocuk 1 yaşına basana kadar günde 1 buçuk saat süt izni verilmiştir.

Ücretli izinli durumunda SGK primi ödemesi nasıl olur?


İş Kanunu'na uygun olarak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu yeniden düzenlenmiştir. Buna göre;
"Kendisi için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün analık sigortası primi ödenmiş bulunan sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise, doğumdan önceki sekiz haftaya iki haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için geçici işgöremezlik ödeneği verilir. Kadın sigortalının isteği ve doktorun onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışılması halinde, çalışılan süreler kadın sigortalının doğum sonrası sürelerine eklenir."

İlgili yazılar SGK'sız işçi çalıştırmanın cezası
30 Aralık 2009 Çarşamba

Hiç yorum yok: